Część ogólna informatora w językach mniejszości narodowych, języku mniejszości etnicznej i języku regionalnym