Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących